Κατηγορία: Περιφέρεια

Περιφέρεια
0 Τι συζήτησαν τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

Η 2η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για το 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Κυρίαρχο θέμα…

1 2 3 4 5 111