Κατηγορία: Τουρισμός

Τουρισμός
0 Οι προοπτικές του ιατρικού τουρισμού στην Περιφέρειά μας

Οι προοπτικές ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εξετάστηκαν στη συνεδρίαση της γνωμοδοτικής διαπαραταξιακής επιτροπής…

1 2 3 38