Κατηγορία: Οικονομία

Οικονομία
0 Αιτήματα τροποποίησης στο Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ), ενημερώνουν τους…

Οικονομία
0 Για δικαιούχους του ΕΣΠΑ 2007-13

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ), ενημερώνουν τους…

1 11 12 13 14 15