Κατηγορία: Κοινωνία

Υγεία
0 Ορκίστηκε o Δ. Λαμπρόπουλος αν. διοικητής του Νοσοκομείου Κυπαρισίας

Ορκίστηκε σήμερα, 19-10-2020 o Δημήτριος Λαμπρόπουλος ως νέος Αναπληρωτής Διοικητήςστο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Κυπαρισσίας,…

1 2 3 228