Κατηγορία: Μεσσήνη

Μεσσήνη
0 “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πυρηνελαιουργεία”

Έχοντας επίγνωση της χρησιμότητας των πυρηνελαιουργείων καθώς αυτά συμβάλλουν στην διαφύλαξη του περιβάλλοντος, αφού παραλαμβάνουν τα υπολείμματα επεξεργασίας ελαιοκάρπου, θεωρούμε…

1 2 3 4 5 22