7,7 εκατ. € ακόμα για νέες τουριστικές επιχειρήσεις

0

Τροποποιήθηκε -με αύξηση του προϋπολογισμού, κατά 7.769.817,50 €, και τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται πλέον σε 25.232.242,24 €- η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014 – 2020” πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων”.

Η τροποποίηση αυτή έγινε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και εντάχθηκαν επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια και το σύνολό του στην Πελοπόννησο ανέρχεται πλέον σε 160.

Η ένταξη των πράξεων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άξονα 1 και ειδικότερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), και στην μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία καθώς και στην αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.

Το ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης ορίζεται μεταξύ του τρέχοντα Μαρτίου και του Ιουλίου του 2021.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.