484.700 € για τις δασικές πυρκαγιές στους Δήμους της Μεσσηνίας

0
16.910.000,00 € ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΣΤΟΥς ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Όσον αφορά στη Μεσσηνία στους 6 Δήμους διατίθεται συνολικά ποσόν 484.700,00 € ως εξής:

A/A ΚΩΔ.
ΤΠΔΔΗΜΟΣΝΟΜΟΣΠΟΣΟ σε €
238
51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 42.600,00
23951715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 73.800,00
24051721 ΜΕΣΣΗΝΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ119.800,00
24151720 ΟΙΧΑΛΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 70.600,00
24251726 ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 99.000,00
24351717 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 78.900,00
ΣύνολοΜΕΣΣΗΝΙΑΣ484.700,00
Τα οχήματα πυρόσβεσης του Δήμου Καλαμάτας

Το ποσό των 16.910.000,00 € μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, με σκοπό την άμβλυνση των κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, αλλά και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και εκτάσεις.

Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων αλλά και τη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

Τέλος, ενισχύεται η εθελοντική δράση, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.