4 αντιδήμαρχοι αντί για 5 στον Δήμο Οιχαλίας

0

Η Δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου με την 823/2019 (με αρ. πρωτ. 8878/06-09-2019) απόφασή της όρισε 4 αντιδημάρχους με διετή θητεία έως της 28-2-2021, τους Ιωάννη Αντωνόπουλο, Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο (και αναπληρωτή της), Γεώργιο Μακρυνιώτη και Ηλία Ντονά.

Η κα Γεωργακοπούλου όρισε 4 αντιδημάρχους, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Οιχαλίας έχει 5 Δημοτικές Ενότητες και μπορεί να ορισθούν έως 5 Αντιδήμαρχοι, όπως άλλωστε αναφέρει και στη σχετική απόφασή της.

Ειδικότερα, η δήμαρχος όρισε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Οιχαλίας τους ακόλουθους δημοτικούς συμβούλους και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Στον Ιωάννη Αντωνόπουλο:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και του Περιβάλλοντος
 • Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.
 • Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Δωρίου:

Στον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο τις αρμοδιότητες:

 • Οικονομικών θεμάτων
 • Διοικητικών θεμάτων
 • Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων
 • Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην δημοτική ενότητα Οιχαλίας:

Στον Γεώργιο Μακρυνιώτη:

 • Την ευθύνη συντονισμού, λειτουργίας και επισκευής των μηχανημάτων
 • Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση και άρδευσης
 • Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μελιγαλά:

Στον Ηλία Ντονά Αντιδήμαρχο τις αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
 • Κυκλοφοριακού και ιδίως:
 • Τεχνικών Έργων και Υποδομών (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης)
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 • Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις δημοτικές  ενότητες Ανδανίας και Είρας :

Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου η αναπλήρωση τους γίνεται ως εξής:

 • Ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο Ηλία Ντονά.
 • Ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Ντονάς αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο.
 • Ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Μακρυνιώτη.
 • Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Μακρυνιώτης αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Αντωνόπουλο.
 • Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος και του Αναπληρωτή του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήµαρχος.

Ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Τασιόπουλος για τα θέματα κατά τόπον αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Είρας.

Ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος ο δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης Τράγος για θέματα Πολιτικής Προστασίας και για θέματα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

μοιραστειτε το:

Comments are closed.