348 χιλ. € για διατροφικό επίδομα

0

ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Συνολικό ποσό 6.529.048,00€ κατανεμήθηκε «από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών”, στις Περιφέρειες της χώρας», όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση. Σε αυτήν προστίθεται ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι «αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Απρίλιο έτους 2018».

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διατίθεται συνολικά ποσό 347.882,00 €, το οποίο κατανέμεται ως εξής:

  • Αργολίδας 61.902,00 €
  • Αρκαδίας 43.078,00 €
  • Κορινθίας 86.880,00 €
  • Λακωνίας 58.644,00 €
  • Μεσσηνίας 97.378,00 €
  • Πελοπόννησος 347.882,00

557.348,16 € ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Εξάλλου, κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 7.110.567,51 €, ως πέμπτη (Ε΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου χορηγείται ποσό 557.348,16 €

μοιραστειτε το:

Comments are closed.