Ψηφιακή πληροφόρηση για τουρισμό και πολιτισμό στην Καλαμάτα

0

Τη μελέτη και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συστήματος Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης Πολιτών και Επισκεπτών στην Πόλη της Καλαμάτας» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά τη χθεσινή (Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019) συνεδρίασή του.

Πρόκειται για μελέτη προϋπολογισμού 237.447,60 € με ΦΠΑ, την οποίαν έχει εκπονήσει ο Δήμος Καλαμάτας, σχετικά με παρέμβαση που εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Στη στρατηγική αυτή, προϋπολογισμό ύψους 9.165.000 €, αναδεικνύεται η αξία του τουρισμού, που αποτελεί το δυναμικότερο κλάδο του τριτογενούς τομέα για την τοπική οικονομία και την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Όπως καταγράφεται στο κείμενο της στρατηγικής, υπάρχει έλλειψη υποδομών και εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα νέας τεχνολογίας, για την υποστήριξη του τουρισμού και του πολιτισμού, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για τη δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επιβατών κρουαζιέρας, καθώς και ανάγκη ανάδειξης των στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής της Καλαμάτας.

Για το λόγο αυτό, ένα από τα κύρια επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ΣΒΑΑ είναι η προώθηση των αρχών της «έξυπνης πόλης», με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, για την προώθηση και υποστήριξη της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης και του πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δημιουργία δύο καινοτόμων τουριστικών καταστημάτων πληροφόρησης («Infopoints») στην πόλη της Καλαμάτας, τα οποία εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 3.3. του ΣΒΑΑ «Ειδικές δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Αυτά θα βρίσκονται στις κύριες περιοχές παρέμβασης του ΣΒΑΑ: το ένα θα στεγαστεί στο κτήριο του ιστορικού Δημαρχείου και το δεύτερο στην παραλιακή ζώνη, σε επισκέψιμο χώρο μεγέθους περιπτέρου, που θα κατασκευασθεί εκ νέου, στα οποία θα λειτουργούν αντίστοιχα δέκα και τρία διαδραστικά συστήματα, που θα αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και θα παρέχουν στους επισκέπτες σύγχρονους και βιωματικούς τρόπους πληροφόρησης, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη ενημέρωση τόσο των επισκεπτών όσο και του τοπικού πληθυσμού για τουριστικά και πολιτιστικά θέματα της πόλης, καθώς και στην προώθηση τοπικών προϊόντων.

Η ποικιλομορφία των προτεινόμενων συστημάτων αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα ώστε το τουριστικό κατάστημα που θα βρίσκεται στο κτήριο του ιστορικού Δημαρχείου να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και για άλλους συναφείς σκοπούς, όπως θεματικές εκθέσεις, προβολές και άλλες προωθητικές ενέργειες του Δήμου.

Επιπλέον, ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι η δημιουργία ενιαίας υποδομής διατήρησης και καταλογογράφησης ψηφιακού περιεχομένου για τον Δήμο Καλαμάτας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και με τη μορφή ανοιχτών δεδομένων (open data), που θα επιτρέπει τη διάχυση και διάθεσή του, καθώς και τη χρήση του από ιδιώτες, με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών τους για την κατασκευή σχετικών εφαρμογών και ιστοσελίδων.

Συνολικά, τα καταστήματα αυτά αναμένεται να προαγάγουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής μας με την καινοτομία και την τεχνολογία και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάδειξη των στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητάς της (δημιουργία και προώθηση city branding).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας» και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτηρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας». Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 390.000,00 € με το ΦΠΑ και προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Το Σώμα ενέκρινε ακόμα τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2019, προϋπολογισμού 155.832,85 € με ΦΠΑ.

Ο ∆ήµος Καλαμάτας θα αναθέσει, µετά από διαγωνισμό, την προαναφερόµενη ναυαγοσωστική υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισµό και την τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.

Οι ναυαγοσώστες θα προσφέρουν υπηρεσίες στα παρακάτω σηµεία της παραλίας του Δήµου:

  • Έξι ναυαγοσωστικά βάθρα στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας
  • ένα στην παραλία Αλμυρού
  • ένα στην παραλία Μικρής Μαντίνειας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό, δηλαδή τους ναυαγοσώστες και όλα τα υλικά, τεχνικά και µηχανικά µέσα, όπως π.χ. μηχανοκίνητο επαγγελµατικό µικρό σκάφος ολικού µήκους τουλάχιστον 3,30 µ. ναυαγοσωστικό αυτοκίνητο, 8 βάθρα κ.λπ.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.