Ψηφίστηκε το ν/σ για τα ΑΕΙ με μια αλλαγή για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

0
ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Με μία αλλαγή, όσον αφορά την συγχώνευση του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε σχέση με την κατάθεσή του, ψηφίστηκε χθες Μ. Τρίτη (23/3/19), επί της αρχής, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». Μετά από ονομαστική ψηφοφορία, υπέρ ψήφισαν 147 βουλευτές και 100 κατά.

Η μεταβολή αφορά την ίδρυση ενός ακόμη τμήματος, του Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα το Άργος, που εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης. Το προαναφερόμενο 16η τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ιδρύεται μετά την αποδοχή της τροπολογίας του βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Γκιόλα, από τον υπουργό Παιδείας Κων. Γαβρόγλου.

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ο αριθμός των ΑΕΙ μειώνεται στα 24, καθώς καταργούνται τα ΤΕΙ. Έτσι, στο νέο Μηχανογραφικό που θα κληθούν φέτος να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ θα υπάρχει, εκτός απροόπτου, μόνο η ΑΣΠΑΙΤΕ από τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Όπως είπε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, κατά τη συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου για την παιδεία, από 450 τμήματα που είναι σήμερα στα ΑΕΙ με τη νέα αρχιτεκτονική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνονται στα 430. Την απάντηση αυτή έδωσε ο υπουργός στις επικρίσεις Βουλευτών της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για δημιουργία υπερπληθώρα τμημάτων.

Όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το νομοσχέδιο, μετά την ψήφισή του -μεταξύ άλλων- προβλέπει:

Άρθρο 45
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Γεωπονίας και Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα,
β) Διοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα,
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη,
δ) Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.

2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).
4. Η Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 46

Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Γεωπονίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων
β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης,
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
στ) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, με έδρα το Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,
η) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
θ) Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
ι) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ια) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή ΕπιστημώνΥγείας,
ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιδ) Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ιε) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
ιστ) Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα το Άργος, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης (σ.σ. τροπολογία).

2. Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας και έχει έδρα την Τρίπολη.

3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Δημόσιας Υγείας, Αγροτικής Οικονομίας (σ.σ. τροπολογία) και Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

5. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Αγροτικής Οικονομίας (σ.σ. τροπολογία). Φυσικοθεραπείας και Δημόσιας Υγείας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  • Δείτε εδώ τι προβλέπει το σ/ν όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τις συγχωνεύσεις, όπως εισήχθη για συζήτηση στη Βουλή. Στη φωτό η τροπολογία για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας που προστέθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.