Υποσχέσεις Θωμά για φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο

0

Η Δηµόσια Επιχείρηση Δικτύου ∆ιανοµής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ), “έχει διατηρήσει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει το Πρόγραµµα τον Σεπτέµβριο µε βάση τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις και διατηρεί το δικαίωµά της να κάνει αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή” αναφέρει  ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, απαντώντας σε ερωτήσεις και αναφορά 9 βουλευτών της Περιφερείας Πελοποννήσου και του Προέδρου του κόμματος “Ελληνική Λύση” Κυριάκου Βελόπουλου.

Από την πλευρά της η ΔΕΔΑ σε έγγραφό της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας -μετά τις ερωτήσεις των βουλευτών- έριξε τις ευθύνες για την όλη υπόθεση στην προηγούμενη κυβέρνηση και την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΔΑ και αναφέρει ότι “επανασχεδίασε το έργο στην περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέποντας την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου και τις έξι πόλεις της περιφέρειας Πελοποννήσου αρχής γενομένης από το έτος 2023”.

Επίσης, η ΔΕΔΑ επέριψε ευθύνες και στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή αναφέροντας στο έγγραφό της ότι “το έργο δεν είχε ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί το χρηματοδοτικό σχήμα”.

Θυμίζουμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εξαίρεσε την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το 5ετές πρόγραμμα (2020 – 2024) ανάπτυξης του δικτύου της ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου), παρ’ ότι από την Περιφέρεια έχει δεσμευτεί το ποσόν των 20.000.000 € (ΕΣΠΑ / ΠΕΠ) για τη χρηματοδότηση δικτύων φυσικού αερίου στις πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες συσκέψεις με τη ΔΕΔΑ προς την κατεύθυνση αυτή.

Η απένταξη αφορά, τις πόλεις Τρίπολη, Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο που σχεδιαζόταν να τροφοδοτηθούν από τον αγωγό υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ και Καλαμάτα, Σπάρτη που σχεδιαζόταν να τροφοδοτηθούν με LNG από τη Ρεβυθούσα.

Στην απάντησή του ο υφυπουργός Ενέργειας σημειώνει ακόμα:
“Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΔΑ έχει κάνει ήδη τα απαραίτητα βήµατα προκειµένου να εξασφαλίσει την προετοιµασία του έργου. Σε συνεργασία µε την κυβέρνηση και τον ΔΕΣΦΑ δροµολογούνται τα απαιτούµενα έργα από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Φυσικού Αερίου στην Πελοπόννησο. Σηµειώνεται ότι δεν είχαν προβλεφθεί οι σταθµοί εξόδου του ΕΣΦΑ (Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου) για την τροφοδότηση της Τρίπολης, της Κορίνθου, του Άργους και του Ναυπλίου. Επίσης, έχει τώρα συµπεριληφθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΔΕΣΦΑ η τροφοδότηση της Σπάρτης και της Καλαµάτας η οποία θα υλοποιηθεί µε truck loading, που θα ξεκινήσει από τον σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων στη Ρεβυθούσα, έτσι ώστε να προχωρήσουν αυτές οι υποδοµές και να επεκταθεί το ∆ίκτυο στις πόλεις της Πελοποννήσου”.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, στις 21 Ιανουαρίου 2020

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΘΩΜΑ

Η απάντηση του υφυπουργού Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά, αναφέρει τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ:
α) Η µε αριθµό πρωτ. 6258/6-5-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ανδριανού Ιωάννη
β) Η µε αριθµό πρωτ. 6287/7-5-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μαντά Περικλή
γ) Η µε αριθµό πρωτ. 6325/8-5-2020 Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Χαρίτσης Αλέξη, Παπαηλιού Γεώργιου, Αραχωβίτη Σταύρου, Γκιόλα Ιωάννη, και Ψυχογιού Γεωργίου
δ) Η µε αριθµό πρωτ. 6336/8-5-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λαµπρόπουλου Ιωάννη
ε) Η µε αριθµό πρωτ. 1566/13-5-2020 Αναφορά του Βουλευτή κ. ∆αβάκη Αθανάσιου
στ) Η µε αριθµό πρωτ. 6483/14-5-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βελόπουλου Κυριάκου.

Σε απάντηση των σχετικών Μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωστοποιούµε ότι η επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στην ελληνική επικράτεια αποτελεί πρόβλεψη της εθνικής ενεργειακής µας στρατηγικής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαµβάνει όλες τις απαραίτητες σχετικές πρωτοβουλίες κρατώντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.

Επί των ειδικότερου ζητήµατος που τίθεται, σας γνωστοποιούµε ότι όταν ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, βρήκε µια διαµορφωµένη κατάσταση η οποία δεν επέτρεπε την επέκταση του ∆ικτύου Φυσικού ΦΑ στην Πελοπόννησο διότι αφενός δεν είχε προηγηθεί η κατάλληλη προετοιµασία για το Πρόγραµµα Ανάπτυξης της ∆ηµόσιας Επιχείρησης ∆ικτύου ∆ιανοµής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ), αφετέρου δεν είχαν προβλεφθεί οι απαραίτητοι πόροι από την Περιφέρεια µε την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Ο νέος Περιφερειάρχης έχει προβλέψει 20 εκατ. ευρώ για αυτό το έργο και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε να είναι διαθέσιµη η χρηµατοδότηση µέσω του ΕΣΠΑ µέχρι το Σεπτέµβριο. Για το λόγο αυτό η ΔΕΔΑ, έχει διατηρήσει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει το Πρόγραµµα τον Σεπτέµβριο µε βάση τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις και διατηρεί το δικαίωµά της να κάνει αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΔΑ έχει κάνει ήδη τα απαραίτητα βήµατα προκειµένου να εξασφαλίσει την προετοιµασία του έργου. Σε συνεργασία µε την κυβέρνηση και τον ΔΕΣΦΑ δροµολογούνται τα απαιτούµενα έργα από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Φυσικού Αερίου στην Πελοπόννησο. Σηµειώνεται ότι δεν είχαν προβλεφθεί οι σταθµοί εξόδου του ΕΣΦΑ (Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου) για την τροφοδότηση της Τρίπολης, της Κορίνθου, του Άργους και του Ναυπλίου. Επίσης, έχει τώρα συµπεριληφθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΔΕΣΦΑ η τροφοδότηση της Σπάρτης και της Καλαµάτας η οποία θα υλοποιηθεί µε truck loading, που θα ξεκινήσει από τον σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων στη Ρεβυθούσα, έτσι ώστε να προχωρήσουν αυτές οι υποδοµές και να επεκταθεί το ∆ίκτυο στις πόλεις της Πελοποννήσου. Όλα τα παραπάνω αφορούν σε ενέργειες οι οποίες έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους µήνες µε µεθοδική δουλειά όλων των εµπλεκόµενων µερών. Επισηµαίνουµε επίσης, ότι έχουν λάβει χώρα οι απαραίτητες ενέργειες ώστε ο ΔΕΣΦΑ να ανοίξει «πύλη» για το ΦΑ στη Μεγαλόπολη, έργο το οποίο δεν είχε προβλεφθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση.

Για την πληρέστερη ενηµέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούµε τα από 15-5-2020 έγγραφα της Δηµόσιας Επιχείρησης Δικτύου Διανοµής Αερίου Α.Ε.

Ο Υφυπουργός
Γεράσιµος Θωµάς

μοιραστειτε το:

Comments are closed.