Το 2020 περισσότερες 362 επιχειρήσεις στη Μεσσηνία

0

Το έτος 2020 στο Νομό Μεσσηνίας έγιναν 487 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 125 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Έτσι, το ισοζύγιο εγγραφών/ διαγραφών είναι πλεονασματικό, με 362περισσότερες επιχειρήσεις στη Μεσσηνία.

Όπως ανακοινώθηκε από το Επιμελητήριο, «από την άντληση των στοιχείων αυτών και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία και την οικονομική ύφεση που επακολούθησε, οι ιδρύσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει πως κινήθηκαν στο επίπεδο της τελευταίας τριετίας – 2018:500, 2019:573, 2020:487 – με το ισοζύγιο εγγραφών/ διαγραφών να διαμορφώνεται στις 362 νέες εταιρικές μορφές στη Μεσσηνία για το 2020.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.) σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές στη τριετία 2018 – 2020, καθώς επίσης και η σύσταση στο Νομό Μεσσηνίας Ενεργειακών Κοινοτήτων».

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2019ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2019ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2020ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2020ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ001001
Α.Ε.524430
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ3278629465241229
Ε.Ε.701750185332
Ε.Π.Ε. & ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ523033
Ι.Κ.Ε. & ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.103585109875
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ0210-21
Ο.Ε.62323528307
ΚΟΙΝΩΝΙΑ0100-10
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ105015
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ009009
ΣΥΝΟΛΟ573147487125426362
μοιραστειτε το:

Comments are closed.