Το ΥΠΠΟ θα συνδράμει για το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων

0
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΙΝΑΣ ΜΕΔΩΝΗ ΣΕ ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗ – Π. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟ

“Tο Υπουργείο Πολιτισμού, θα συνδράμει τον Δήμο Πύλου – Νέστορος στην αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων, με τη σύνταξη των αναγκαίων εξειδικευμένων μελετών του εν λόγω κτηρίου”, απαντά η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των Βουλευτών, Αλέξη Χαρίτση και Πάνου Σκουρολιάκου.

Ειδικότερα η απάντηση της υπουργού έχει ως εξής:

«Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2307/2.12.2019 Ερώτησης των Βουλευτών, κ.κ. Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση και Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το δημοτικό σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Πύλου – Νέστορος, χαρακτηρίστηκε ως μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1γ του ν. 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς” (αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/ 266863/ 27678/ 2495/ 20.6.2018 Υ. Α., ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/31.7.2018), λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και κοινωνικής σημασίας του.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, το μνημείο προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 άρθρο 73, παρ. 10, ενώ ο κύριος ή ο νομέας του μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας μνημείου, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 3028/2002).

Εντούτοις, το Υπουργείο Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα του εν λόγω μνημείου, καθώς και τα σχετικά αιτήματα των τοπικών φορέων και των κατοίκων, όπως το αίτημα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων, θα συνδράμει τον Δήμο Πύλου – Νέστορος στην αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων, με τη σύνταξη των αναγκαίων εξειδικευμένων μελετών του εν λόγω κτηρίου.

Ειδικότερα, η αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, έχει εντάξει την σύνταξη της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης του σχολείου στο χρονικό προγραμματισμό έργων του έτους 2020. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω μελετών, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δύναται να προχωρήσει στην ωρίμανση του έργου και την αναζήτηση χρηματοδότησης για την εκτέλεσή του.
Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ»

μοιραστειτε το:

Comments are closed.