Το Επιμελητήριο για την καταβολή του “τέλους τήρησης μερίδας”

0

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας με ανακοίνωσή του ενημερώνει «τους επιχειρηματίες που τηρούν μερίδα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) να μεριμνήσουν για την καταβολή του “τέλους τήρησης μερίδας” της επιχείρησής τους εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, “τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων”».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «η βεβαίωση και είσπραξη των τελών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) θα γίνει από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε. ) σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα, γι’ αυτό και οφείλετε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για εξόφληση των οφειλών σας, με άμεση προτεραιότητα, την πληρωμή των οφειλών του έτους 2015».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.