Σύμβαση για παρακολούθηση των κατολισθήσεων στον Ταΰγετο

0

Σύμβαση με θέμα “Εργασίες ενόργανης παρακολούθησης και αξιολόγησης των κατολισθήσεων στην 82η Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης” υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννησου Παν. Νίκας και για τον ανάδοχο του έργου, τη ΓΕΩΣΥΣΤΑ ΕΠΕ, ο Χρύσανθος Στειακάκης.

Αντικείμενο της υπογραφείσας σύμβασης είναι οι “έρευνες για την οριστικοποίηση των γεωτεχνικών συνθηκών σε τρεις περιοχές κατολισθήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης και συγκεκριμένα στο τμήμα από Χ.Θ. 25+000 έως και 26+400 (δύο περιοχές) και στη Χ.Θ.38+400 (τρίτη περιοχή)”.

Ειδικότερα η σύμβαση προβλέπει -μεταξύ άλλων- και τα ακόλουθα:

  • Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και λήψη κατά το δυνατόν αδιατάρακτων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των σχηματισμών.
  • Εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης οριζόντιας μετακίνησης (κλισιόμετρα) και πίεσης πόρων (πιεζόμετρα) τύπου δονούμενης χορδής.
  • Εκτέλεση επί τόπου μετρήσεων εγκατεστημένων οργάνων.
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών ερευνών που υπάρχουν στην υπηρεσία και έγιναν το προηγούμενο έτος και των μετρήσεων των εγκατεστημένων οργάνων. Ο Ανάδοχος θα συντάξει τεύχος γεωτεχνικής αξιολόγησης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του, που είναι 22.692.00 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

μοιραστειτε το:

Comments are closed.