Σύμβαση για ηλεκτροφωτισμό 24 παιδικών χαρών

0

Τη σύμβαση για την πραγματοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμάτας», που αφορά ηλεκτροφωτισμό 24 παιδικών χαρών από τις οποίες οι 21 στην Καλαμάτα, υπέγραψαν σήμερα, Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, ο Δήμαρχος Παν. Νίκας και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης ήταν 340.000 ευρώ (με το ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και από Δημοτικούς Πόρους. Το ποσόν σύμβασης ανέρχεται σε 223.820 ευρώ με το ΦΠΑ και ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού είναι ο οικονομικός φορέας με τίτλο «Οικοδομικαί Τεχνικαί Εργασίαι Έργον ΑΤΕ».

Θα εγκατασταθεί ηλεκτροφωτισμός σε 24 παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας, ως εξής:

Βόρεια Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, Κεντρική Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, Νότια Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, Παραλίας Ν.Ο.Κ., Πάρκου Λιμενικού, Ανατολικού Κέντρου, Πλατείας Φραγκόλιμνας, Πλατείας Μαυρομιχάλη, ζώνης Νέδοντος, μαρίνας Καλαμάτας, Αγίου Σίδερη, Πλατείας Ελευθερίας, Δυτικού Κέντρου, Αγίας Τριάδας, Αγίου Κωνσταντίνου, Φυτειάς, Αύρας – Γιαννιτσανίκων, περιοχής Τσίρμπα (νοτίως Αθηνών), Κορδία, Πέταλου, παρόδου Δημοκρίτου, Αρφαρών – Σκόμαρας, Αλωνίων, Μικρής Μαντίνειας.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.