Σύγχρονα συστήματα οδοφωτισμού στη Μεσσήνη

0

Υπεγράφη η σχετική σύμβαση και ξεκινά το πρώτο έργο Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Μεσσήνης, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας.

tswnhs g mess

Αφορά το πρώτο έργο Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3855/2010 όπως ισχύει σήμερα, στην Πελοπόννησο. Πλήρες και απαιτητικό έργο με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη 12ετή διάρκεια της Σύμβασης με τον Ανάδοχο και εφόσον επιτευχθεί το αποτέλεσμα που θα έχει δοθεί στην προσφορά του Αναδόχου (θα ελέγχεται ανά τρίμηνο).

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Μεσσήνης, θα επιτευχθεί με:

  1. Την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
  2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου smart cities.
  3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting και στατιστική παρακολούθησης).
  4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για  τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).

Ανάδοχος του έργου η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνίων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και «Γκλομπιτελεμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» (OTEA.E.-GLOBITEL A.Ε.)», με την 421/2018 Πράξη του Ζ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκτιμάται το έργο να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο οκτάμηνο του 2018.

Στοιχεία κατακύρωσης:

α. Εγγυημένη Εξοικονόμηση 80,69% (3.325.428,07 kWh / Έτος), έναντι του 71,42% που αρχικά είχε εκτιμηθεί από τον Δήμο, δεδομένο το οποίο μειώνει ακόμα περισσότερο την δαπάνη του Δήμου για κατανάλωση ενέργειας,

β. Όφελος Δήμου στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας: 1.290.253,66 ευρώ (Μέσος Όρος: 107.521,14 ευρώ / έτος),

γ, Μείωση αποτυπώματος: 44.105,76 τόνους CO2 (12 έτη),

δ. Μηδενισμός ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών του Δήμου για τα Επόμενα 12 χρόνια (2.261.735,98 ευρώ και Μέσο Όρο / έτος: 188.478,00 ευρώ), δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης του όλου συστήματος περνάει στον Ανάδοχο,

ε. Συνολικό όφελος του Δήμου: 3.551.989,64 ευρώ (295.999,14 ευρώ / έτος).

μοιραστειτε το:

Comments are closed.