“Συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ρόλος του την περίοδο της κρίσης”

0

Μετά την εμπειρία της πρώτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, και αφού συγχαρώ τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου που συνετέλεσαν στην πραγματοποίησή της, θέλω να κάνω τις ακόλουθες επισημάνσεις:

  • Περιορίστηκε περαιτέρω ο δημόσιος χαρακτήρας που πρέπει να χαρακτηρίζει μια συνεδρίαση του Δ.Σ., με πιθανή επίπτωση στη νομιμότητα της διαδικασίας και των σχετικών αποφάσεων. Σε σχετική παρατήρηση, η απάντηση του προεδρείου, πως με τη συμμετοχή του τύπου στην τηλεδιάσκεψη υφίσταται το minimum της δημοσιότητας που απαιτείται, ώστε να μην τίθεται ζήτημα νομιμότητας των αποφάσεων, δεν κρίνεται, κατά τη γνώμη μου, ικανοποιητική. Διότι, αφενός πρέπει να διερευνηθεί εντελεχώς εάν και κατά πόσο υφίσταται αυτή η νομιμότητα σε μια διαδικασία που πρώτη φορά ακολουθείται, και αφετέρου εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουμε, ως θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος, να διασφαλίζουμε το μέγιστο δυνατό της δημοσιότητας και όχι να επαναπαυόμαστε όταν το ελάχιστο αυτής ικανοποιείται. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται όχι μόνο η παρουσία του τύπου και των πολιτών που επιθυμούν να παραβρεθούν, όπως μέχρι σήμερα στις συνεδριάσεις με φυσική παρουσία, αλλά και με τη ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης.
  • Η έλλειψη φυσικής παρουσίας και αμεσότητας καθώς και περιστασιακά τεχνικά προβλήματα, ιδιαίτερα στο επίπεδο του ήχου, επέδρασαν αρνητικά στην ποιότητα της συζήτησης και πιθανόν είχαν  μια μικρή ή και καταλυτική επίπτωση σε ληφθείσες αποφάσεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρω την περίπτωση που κατά τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων στην εισήγηση της δημοτικής αρχής, σχετικά με μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, και ενώ είχα οριστεί από τον επικεφαλής της δημοτικής μας ομάδας ως εισηγητής των θέσεών μας, το μικρόφωνό μου δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα να μην καταφέρω να τοποθετηθώ παρά τις ομολογουμένως φιλότιμες προσπάθειες του προέδρου να μου δώσει το λόγο αρκετές φορές. Αφού αυτό δεν κατέστη δυνατό, ο πρόεδρος ανέφερε πως μπορώ να αποστείλω γραπτώς την τοποθέτησή μου, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά και συνέχισε τη διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε με την υπερψήφιση της εισήγησης. Στην υπόδειξη να στείλω γραπτώς τις απόψεις μου, χωρίς αυτές να ακουστούν κατά τη διαδικασία πριν την ψηφοφορία, απαντώ πως οι τοποθετήσεις και οι παρεμβάσεις μου δεν γίνονται για λόγους δημοσιότητας, απλής καταγραφής άποψης ή υπαρξιακούς, ώστε να δικαιολογήσω την παρουσία μου, αλλά αποσκοπούν, μέσω επιχειρημάτων, να συμβάλλουν στη συζήτηση και στη ζύμωση των απόψεων και να επηρεάζουν εν τέλει το αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο του πολιτικού fair play απέναντι στην αντίθετη άποψη, όταν αυτός που την εκπροσωπεί βρίσκεται σε δυσχερή θέση να την εκφράσει, λόγω τεχνικού κωλύματος, θα αναμενόταν μια διαφορετική στάση, πιο γενναιόδωρη, όπως αναβολή της λήψης απόφασης επί του θέματος, η οποία έτσι και αλλιώς ζητήθηκε λόγω του μη επείγοντα χαρακτήρα του. Δεδομένων των αρνητικών ψήφων και της εκφρασμένης, με αρκετές λευκές ψήφους, αμφιβολίας ορισμένων παρατάξεων, η επίδραση της τοποθέτησης που δεν εκφράστηκε ποτέ, καθιστά πολύ ισχυρή την πιθανότητα να είχε διαφορετική έκβαση η ψηφοφορία.
  • Ελήφθησαν αποφάσεις επί θεμάτων πολύ σοβαρών, ενώ δεν πληρούσαν την προϋπόθεση του επείγοντος, σε συνθήκες μη ευνοϊκές, τόσο λόγω των περιορισμών της τηλεδιάσκεψης που προαναφέρθηκαν όσο και λόγω των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο. Η σοβαρότητα ενός τέτοιου θέματος, όπως αυτό της μελέτης επικαιροποίησης του προγραμματικού σχεδίου (master plan) του Λιμένα Καλαμάτας, απαιτούσε τη λήψη αποφάσεων σε τελείως διαφορετικές συνθήκες από τις υφιστάμενες. Ένα θέμα για το οποίο θα έπρεπε να επιτευχθεί η μέγιστη διαβούλευση με φορείς, να αφουγκραστούμε τις απόψεις των πολιτών, να τύχει της μέγιστης δημοσιότητας, να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας των δημοτικών παρατάξεων για εποικοδομητικές προτάσεις και να δημιουργήσουμε τις ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης διαλόγου και παράθεσης επιχειρημάτων, αντιμετωπίστηκε πολύ βιαστικά  σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και σε άκρως δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες. Η επιλογή της δημοτικής αρχής να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης το εν λόγω θέμα και η επιμονή της να μην αναβληθεί, παρά τις σχετικές εκκλήσεις ορισμένων παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων, άφησε διάχυτη την αίσθηση αξιοποίησης της συγκυρίας για fast track διαδικασίες.   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, γίνεται προφανές πως την τρέχουσα περίοδο και όσο υφίστανται οι ιδιάζουσες συνθήκες που βιώνουμε, τα θέματα πρέπει να περιοριστούν μόνο σε αυτά που αφορούν την κρίση και σε όποια άλλα έχουν αντικειμενικά, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, επείγοντα χαρακτήρα. Εξάλλου, όλοι μας, η δημοτική αρχή, το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων και κάθε δημοτικός σύμβουλος ξεχωριστά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητα των συνθηκών που δημιουργεί η πρωτόγνωρη υγειονομική-οικονομική-κοινωνική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και μακριά από όσα μας χωρίζουν και από μικροσκοπιμότητες να διοχετεύσουμε το ενδιαφέρον, τις ιδέες, τις προσπάθειες  και την ενέργειά μας, ως μια αρραγής ομάδα, στο πώς θα συμβάλουμε ως δημοτικό συμβούλιο να έχουμε τη μικρότερη δυνατή επίπτωση των συνεπειών της κρίσης στα επίπεδα που αυτή επηρεάζει. Οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί αυτό περιμένουν από εμάς οι συνδημότες μας, ανεξαρτήτως των επιλογών τους στις εκλογές.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
με την Παράταξη «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»

μοιραστειτε το:

Comments are closed.