Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας

0

Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid 19», η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε οικογένειες για αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, και η ανάκληση προηγούμενης απόφασής της που αφορούσε «την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)”», θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, στη 1 μ.μ., στο Δημαρχείο της οδού Αθηνών, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Γ. Φάβα, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα που θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή είναι τα εξής:

 1. Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid 19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου». (Εισηγητής: Νικόλαος Μπασακίδης).
 2. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα». (Εισηγητής: Νικόλαος Μπασακίδης).
 3. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2020)». (Εισηγητής: Ιωάννης Μπάκας).
 4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 437/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)”», λόγω μη κανονικότητας της δαπάνης και λήψη νέας. (Εισηγητής: Ιωάννης Μπάκας).
 5. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, της μελέτης και των τεχνικών χαρακτηριστικών για την προμήθεια αλκοολούχου αντισηπτικής γέλης (gel) απολύμανσης χεριών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού. (Εισηγητής: O Πρόεδρος).
 6. Χρηματικό βοήθημα σε οικογένειες για αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. (Εισηγητής: Σαράντος Μαρινάκης).
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων – φορέων. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος).
 8. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. (Εισηγητής: O Πρόεδρος).
 9. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 442/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής αιτούμενης αποζημίωσης για ζημία σε αγροτικό ακίνητο κατά την εκτέλεση έργου» και λήψη νέας. (Εισηγητής: O Πρόεδρος).
 10. Επικαιροποίηση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με άσκηση ένδικων βοηθημάτων και ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού αυτών σε σχέση με την υπόθεση του Δήμου Καλαμάτας κατά των ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εταιρειών (πρώην) Energa – Hellas Power. (Εισηγητής: O Πρόεδρος).
 11. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 161/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2020, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: Κων/νος Αθανασόπουλος).
μοιραστειτε το:

Comments are closed.