Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας

0

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 στη 1 μετά το μεσημέρι, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Καλαμάτας Γεωργίου Π. Φάβα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ένταξης πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020». (Εισηγητής: Μπασακίδης Νικόλαος).
 2. Αποδοχή απόφασης τροποποίησης της πράξης «Επισκευή κτιρίου πρώην Κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης, κλπ.)». (Εισηγητής: Μπασακίδης Νικόλαος).
 3. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας». (Εισηγητής: Μπασακίδης Νικόλαος).
 4. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις επισκευές στα Κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: Μπασακίδης Νικόλαος).
 5. Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων για δύο έτη». (Εισηγητής: Μαρινάκης Σαράντος).
 6. Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης». (Εισηγητής: Μπασακίδης Νικόλαος).
 7. Χρονική επέκταση της σύμβασης για την υπηρεσία «Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου». (Εισηγητής: Μαρινάκης Σαράντος).
 8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: Μαρινάκης Σαράντος).
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στη δημιουργία βίντεο – ντοκιμαντέρ του Πολεμικού Μουσείου, για την επανάσταση στο Μοριά. (Εισηγητής: Μαρινάκης Σαράντος).
 10. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ. 592/09-12-2019 δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: Μαρινάκης Σαράντος).
 11. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος).
 12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2021, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: Μαρινάκης Σαράντος).
 13. Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις κληροδοτημάτων «Παναγιώτη Δραγώνα» και «Αντωνίου Παπακωνσταντίνου». (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος).
μοιραστειτε το:

Comments are closed.