Συγκροτήθηκε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας

0

Συγκροτήθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, η θητεία του οποίου λήγει στο τέλος του 2021.

Η σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως εξής:

  1. Μουταφίδης Γεώργιος, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και Προϊστάμενος του Τ.Δ.Π. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α’, αναπληρούμενος από τον Γιαννακέα Παναγιώτη Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’,
  2. Σίδερη Ευανθία, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό A’, αναπληρούμενη από τον Σμουδιάνη Γεώργιο, Αν. Προϊστάμενο Τ.Σ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό A’.
  3. Σάσσαλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Προϊστάμενος του Τμ. Τεχν. Έργων και Μελετών και αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’, αναπληρούμενος από τον Κανελάτο Ανδρέα του Κων/νου, Προϊστάμενο του Τμ. Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου Κατασκευών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’.
  4. Μάγκλαρη Ειρήνη, υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με βαθμό Α’ που κατέχει πτυχίο Νομικής Σχολής, αναπληρούμενη από τον Κοτσώνη Ιωάννη υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με βαθμό Α’ που κατέχει πτυχίο Νομικής Σχολής. 
  5. Μανώλης Κωνσταντίνος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναπληρούμενος από τον Αποστολόπουλο Παναγιώτη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.
  6. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αναπληρούμενος από τον Καραγιάννη Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Καλαμάτας.
  7. Τσιώλη Παρασκευή, Πολιτικός Μηχανικός εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων, αναπληρούμενη από τον Μουτσώκο Δημήτριο, Πτυχιούχο Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ. – Ε.Δ.Ε..

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση «στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελ/νήσου και αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Στις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των Εμπειροτεχνικών  Εργοληπτικών Βεβαιώσεων συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ένας εκπρόσωπος του κλάδου των Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα η κ. Μπόκολα Βασιλική σύζυγος Γεωργίου, ως τακτικό μέλος εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπειροτεχνών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίας με AM 2 αναπληρούμενη από τον κ. Μπόκολα Κωνσταντίνο του Νικολάου, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειροτεχνών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίας με A.M. 243, που ορίστηκαν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Μουταφίδης Γεώργιος, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α’, αναπληρούμενος από τον κ. Γιαννακέα Παναγιώτη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’, Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την υπάλληλο κ. Κυρίμη – Μουρλά Ελένη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών / Τεχνικών Σχεδιαστών με βαθμό Α’, αναπληρούμενη από την κ. Καραλή Μαρία υπάλληλο κατηγορίας/κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής/Προσωπικού Η/Υ της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου και του Γραμματέα, λήγει την31-12-2021».

  • Δείτε εδώ την απόφαση
μοιραστειτε το:

Comments are closed.