Συγκροτήθηκε η Τοπική Επιτροπή ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Μεσσηνίας

0

Συγκροτήθηκε -με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου- η Τοπική Επιτροπή Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «έργο της τοπικής επιτροπής αποτελεί η εποπτεία για την υλοποίηση καλή εκτέλεση  του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και η σύνταξη έκθεσης με τις παρατηρήσεις τους.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών που διανέμονται από το ΤΕΒΑ αποτελεί ευθύνη της ήδη υπάρχουσας επιτροπής που επιτελεί αυτό το έργο στην Περιφερειακή Ενότητα».

Η Τοπική Επιτροπή αποτελείται από:
α) Τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας, Ευστάθιο Αναστασόπουλο, ως πρόεδρο
β) Την Αικατερίνη Σπέντζουρα, Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με αναπληρώτρια την Βάια Βαϊοπούλου, ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ
γ) Τον Αριστείδη Παπανικολάου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρώτρια την Αναστασία Καρούνου, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων
δ) Ττην Μαρία Κωταντούλα, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Παπαϊωάνου, του Κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων.

Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Βασιλική Πετροπούλου, ΔΕ Διοικητικού, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.