Στην Αντωνία Μπούζα ο συντονισμός της Π.Ε. Μεσσηνίας

0

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ

Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η αποτελεσματικότητα του συνολικού έργου και δράσεων της Π.Ε. Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, παράλληλα με τους τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Βιομηχανίας και Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας -τομείς των οποίων την αρμοδιότητα είχε ο προκάτοχός της Περικλής Μαντάς- ανατέθηκαν στη θεματική Αντιπεριφερειάρχη Αντωνία Μπούζα Κωνσταντέλου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη.

Ειδικότερα, η σχετική απόφαση, με θέμα «Ανάθεση Τομέων Ευθύνης στη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου», η οποία αναρτήθηκε στο ¨Διαύγεια» σήμερα Πέμπτη (14/06/2018 – ώρα14:55:13) αναφέρει τα εξής:

«Αναθέτουμε στη θεματική Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μπούζα Κωνσταντέλου Αντωνία του Αργυρίου τους τομείς ευθύνης για το υπόλοιπο της θητείας της Περιφερειακής περιόδου και έως τη λήξη αυτής, ως εξής:

  • Έρευνας
  • Τεχνολογίας
  • Ενέργειας και Βιομηχανίας
  • Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας

Έργο της ανωτέρω οριζόμενης θεματικής Αντιπεριφερειάρχη θα είναι και: η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η αποτελεσματικότητα του συνολικού έργου και δράσεων της Π.Ε. Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός του έργου της Περιφερειακής Αρχής, στο πλαίσιο των ενισχυμένων ευθυνών και αρμοδιοτήτων που καλείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου να επιτελέσει ως ιδιαίτερα σύνθετος και πολύπλοκος Οργανισμός.

Ένεκα τούτου όλα τα έγγραφα Υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας να φέρουν την προσυπογραφή της».

  • Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση
μοιραστειτε το:

Comments are closed.