Σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα 49 τουριστικές επιχειρήσεις με 16,7 εκ. €

0

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη εντάχθηκαν 49 ιδιωτικές επενδύσεις (νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις) με πόρους 16,7 εκατομμυρίων ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Οι εντάξεις αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 1- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020.

Το σύνολο του προϋπολογισμού των εντασσόμενων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 16.664.544,87  € και η συνολική Δημόσια Δαπάνη σε 8.332.272,22€.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.