Ρύθμιση – εξόφληση οφειλών προς τον Δήμο Καλαμάτας

0

Τη δυνατότητα ρύθμισης – εξόφλησης των βεβαιωμένων οφειλών τους που θα βεβαιωθούν έως και 16/7/2019, προς τον Δήμο Καλαμάτας -υπενθυμίζεται με ανακοίνωσή του- σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 110 – 117 του Νόμου 4611/2019.

Σε εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων οι οφειλέτες που έχουν αβεβαίωτες οφειλές και επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία (όπως δηλώσεις ΦΠΑ, συμβόλαια, κλπ) έως και την Παρασκευή 12-7-2019 προκειμένου οι οφειλές τους να βεβαιωθούν ταμειακά και να τύχουν των ευεργετημάτων της ρύθμισης. Σε αντίθετη περίπτωση, από 17/7/2019, δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση οι αβεβαίωτες οφειλές και θα πρέπει να εξοφλούνται και οι κύριες οφειλές και τα αναλογούντα πρόστιμα.

Οι οφειλές ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη μέχρι τις 16/9/2019 έως και σε 100 δόσεις ποσού τουλάχιστον 20,00 € εκάστη με διαγραφή μέρους των προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να εξασφαλίσει την είσπραξη των εσόδων του θα συνεχίσει την λήψη των εκ του νόμου μέτρων για την είσπραξη τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για αβεβαίωτες οφειλές 27213 60734 – 27213 60739
Τηλέφωνα επικοινωνίας για βεβαιωμένες οφειλές 27213 60646 – 27213 60756
Το έγγραφο θα το δείτε εδώ

μοιραστειτε το:

Comments are closed.