Πρόταση για “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου” στην Καλαμάτα

0

Πρόταση, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας ως συνδικαιούχο, θα υποβάλει ο Δήμος Καλαμάτας, για ένταξη της οδού Αναγνωσταρά (από τη Βαλαωρίτου μέχρι τη Χρήστου Κουμάντου και ορισμένες από τις καθέτους οδούς στον συγκεκριμένο δρόμο), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», για την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Μια παρέμβαση ύψους 1.500.000 €, (1,3 εκατ. € ευρώ για το Δήμο και 200 χιλ. € για τους εμπόρους).

Ειδικότερα, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» εξέδωσε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

anagnwstara 2

Με τη Δράση αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και, ειδικότερα, σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο και Συνδικαιούχο, που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:

  • την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
  • την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Μέσω αυτού του προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση του Δήμου για αναπλάσεις σε εμπορικούς δρόμους, με ψυχρά υλικά, για διαχείριση κυκλοφορίας κ.λπ., στην κατεύθυνση αναβάθμισης του δημόσιου χώρου (διεύρυνση πεζοδρομίων, χρήση κυβολίθων, δέντρα, φωτισμός κ.ά.). Ένα ποσόν είναι δυνατόν να διοχετευθεί σε εμπόρους για τη βελτίωση της εξωτερικής εικόνας των καταστημάτων τους (ομοιόμορφα στέγαστρα και πινακίδες στην ελληνική γλώσσα, ομοιόμορφος χρωματισμός κ.λπ.).

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να υποβάλει πρόταση, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας ως συνδικαιούχο, με έμφαση στην οδό Αναγνωσταρά, από τη Βαλαωρίτου μέχρι τη Χρήστου Κουμάντου (το τμήμα της Αναγνωσταρά προς βορράν αυτού του σημείου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) και ορισμένες από τις καθέτους στην οδό Αναγνωσταρά.

Το ύψος της παρέμβασης εκτιμάται σε 1.500.000 ευρώ, που επιμερίζεται χονδρικά σε 1.300.000 ευρώ για το Δήμο και 200.000 ευρώ για τους εμπόρους.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2018.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.