Πρόστιμο σε πρατήριο υγρών καυσίμων της Κυπαρισσίας

0

Διοικητικό πρόστιμο ποσού 5.000 €, επιβλήθηκε με (τη με αριθμ. πρωτ. Φ18/2987/14-10-2020) Απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας -σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και του άρθρου 102 της με αριθμ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης- σε Πρατήριο Υγρών Καυσίμων της Κυπαρισσίας (που εκμεταλλεύεται η Α. Α. Π.), επειδή δεν χορηγήθηκε αντίδειγμα (βενζίνη 95 οκτανίων) κατά τη δειγματοληψία καυσίμου.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.