Πρόσληψη εργατών για τη δακοκτονία

0

ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σε πρόσληψη 4 εργατών αποθήκης για τις ανάγκες του προγράµµατος δακοκτονίας του 2018, προχώρησε η Π.Ε. Μεσσηνίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Π. Τατούλη.

Από τους 5 που τελικά υπέβαλαν αίτηση Τις ανάγκες ∆ακοκτονίας της έκτασης εφαρµογής των δακοκτόνων µέτρων και τις αιτήσεις ̟που έχουν υποβληθεί από ενδιαφεροµένους για την πρόσληψή τους στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου σε συνδυασµό µε τα τυπικά

Οι 5 που είχαν υποβάλει αιτήσεις για πρόσληψη κρίθηκαν από 5μελή επιτροπή της ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας και η επιλογή έγινε με βάση κοινωνικά κριτήρια και την προϋπηρεσία τους ως εξής:

 1. ΛΑΜΠΡΟΣ Φ. ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΜ. ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΙΟΥΣ
 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ∆ΗΜ. ΨΥΡΡΗ
 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί για τη δακική περίοδο 2018 έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο, εντός του διαστήµατος από την έναρξη της σύµβασης έως30 Νοεµβρίου 2018».

 • Δείτε εδώ την απόφαση.

Εξάλλου, με άλλη απόφαση του κ. Τατούλη, «πέραν των εποπτών δακοκτονίας, τακτικών και αναπληρωτών, λόγω ανεπαρκούς αριθµού προσλαµβανόµενου εποχικού προσωπικού (Τοµεαρχών) για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας δακικής περιόδου» αποφασίστηκε «η συµµετοχή των παρακάτω Γεωπόνων και Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπαλλήλων της ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», στο Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας 2018:

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
 2. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
 3. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤH ΜΑΡΘΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
 5. ΚΛΕΙ∆ΩΝΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
 6. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΞΑΝΘΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
 7. ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η ΕΥΓΕΝΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
 9. ΠΡΑΤΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

«Με βάση τις διατάξεις του ν. 2732/1999, οι υπάλληλοι ̟που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες και ασχολούνται µε διάφορα προγράµµατα καθώς και το πρόγραµµα δακοκτονίας, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και πέραν του κανονικού ωραρίου ή Σαββάτου εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

 • Δείτε εδώ την απόφαση
μοιραστειτε το:

Comments are closed.