Προχωράει το νέο κάλυμμα της “Τέντας”

0

Το νέο κάλυμμα του κλειστού γυμναστηρίου “Τέντα” προετοίμαζαν σήμερα (Τρίτη 5 Ιουνίου 2018) τρεις Ιταλοί τεχνικοί για ανάρτησή του στο χωροδικτύωμα. Οι σχετικές εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο εργολαβίας του Δήμου Καλαμάτας, εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος και εκτιμάται πως η εγκατάσταση του νέου καλύμματος της “Τέντας” θα έχει ολοκληρωθεί γύρω στις 20 Ιουνίου 2018.

Για την πραγματοποίηση του έργου «αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου “Τέντα” Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση)», ανάδοχος – κατόπιν διαγωνισμού – ανεδείχθη η ΑΡΚΑ Σύνθεσις Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους.

Θα γίνουν και εργασίες ανακαίνισης, όπως εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED, νέο σύστημα εξαερισμού κ.ά., που επίσης καλύπτονται από το Δημοτικό Προϋπολογισμό.

Το σύνολο της δαπάνης θα προσεγγίσει τις 350.000 € περίπου.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.