Προτάσεις της Μεσσήνης για το «Φιλόδημος ΙΙ»

0

Προτάσεις, μελέτες και τεχνικά δελτία για ένταξη σε δυο άξονες προτεραιότητας πρόκειται να υποβάλλει ο Δήμος Μεσσήνης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα η πρώτη πρόταση αφορά την ένταξη του Δήμου στον άξονα «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» ύψους 250.000 ευρώ, και αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», με σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αναγκών της καθημερινότητας των πολιτών.

Η δεύτερη πρόταση, απευθύνεται στον άξονα «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ύψους 81.900 ευρώ και στόχο έχει την βελτίωση των κτιριακών συγκροτημάτων που στεγάζουν σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται πως η ανακοίνωση αυτή, έρχεται δέκα μόλις μέρες μετά την ένταξη ,από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ,της πρότασης του έργου «Τηλεμετρία, αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» με 1,47 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης της χώρας.

ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των δήμων, με συνολική διάρκεια εφαρμογής του την περίοδο 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης (Η Εγκύκλιος εδώ).

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

  • Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
  • Η βελτίωση των υποδομών
  • Η αύξηση της απασχόλησης
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων

Το Υπουργείο Εσωτερικών με προσκλήσεις του καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά:

  • Στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, η οποία έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ ακολουθία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ (€). (Η Εγκύκλιος εδώ).
  • Στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και σε λοιπές δράσεις. Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€). (Η Εγκύκλιος εδώ).
μοιραστειτε το:

Comments are closed.