Προγράμματα 25 εκ. € για τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα

0

“Η πατρίδα μας πρέπει να βγει νικήτρια από τις πρόσφατες δοκιμασίες, για τον λόγο αυτό πρέπει να συμπαρασταθούμε στους επιχειρηματίες μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχουν τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα” σημείωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, στη συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, στην Τρίπολη.

Στόχος της συνέντευξης, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, ήταν “να βοηθήσουμε όλοι να διαδοθεί η πληροφορία για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται, προκειμένου όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να κάνουν τις αιτήσεις, οι οποίες αξιολογούνται με απόλυτη διαφάνεια”.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε ο Π. Νίκας, “ως Περιφέρεια έχουμε αναπτύξει εξαιρετική συνεργασία με τα Επιμελητήρια και την έκφρασή τους στην διαχείριση των προγραμμάτων, τον ΕΦΕΠΑΕ, και ‘τρέχουμε’ προγράμματα χρηματοδοτούμενα για να βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία”.

Πρώτη μας προτεραιότητα, τόνισε ο περιφερειάρχης, είναι “να γνωρίζουν όλοι τι προγράμματα υπάρχουν”, εκφράζοντας στο σημείο αυτό ευχαριστίες προς “τους συνεργάτες, τους φορείς και τα μέσα ενημέρωσης που βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή”.

Στα προγράμματα που “τρέχουν” αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 25 εκ. €, αναφέρθηκαν στη συνέχεια ο Αντώνης Ψαράκης προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος) της Περιφέρειας, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Γιάννης Παναρίτης (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας), καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Μπουντρούκας εντεταλμένος σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Οπως τονίστηκε, το ένα πρόγραμμα αφορά την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014-2020”.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 3.750.000 € και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο της πιο πάνω δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος) από 10.000 έως 60.000 €.

Το δεύτερο, προϋπολογισμού περί τα 18,5 εκ. €, χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κάθε είδους ανασυγκρότηση, με επιδότηση που μπορεί να φθάσει μέχρι και 400.000 €.

Αναλυτικές πληροφορίες και άλλες διευκρινίσεις για τα πιο πάνω προγράμματα δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Τέλος, η τρίτη δράση -με προϋπολογισμό 3,3 εκ. €- υπάγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Δυνητικά δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις.

Η αρχική πρόσκληση, με προϋπολογισμό 3,8 εκ. €. αφορούσε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, ωστόσο η απορρόφηση σε αυτή έφθασε μόνο τις 500.000 € κι έτσι, τα υπόλοιπα 3,3 εκ. € θα διατεθούν για μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός αστικών κέντρων.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.