«Πράσινο φως» για τη διαχείριση απορριμμάτων

0

Το Ελεγκτικό Συνέδριο “άναψε ” το “πράσινο φως”, για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ (Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)”.

Ειδικότερα το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο προέβη σε έλεγχο νομιμότητας του προαναφερθέντος σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, ποσού 16.129.166,67 ευρώ, με την Πράξη 69 / 2018 ενέκρινε την υπογραφή της.

Στην 69 / 2018 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται: «Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)”».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.