Παρεμβάσεις ανάπλασης σε Ηρώων και Αύρας

0

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ LED

Παρεμβάσεις ανάπλασης -με έργα ανακατασκευής πεζοδρομίων και φωτισμού- πρόκειται να γίνουν στις οδούς Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος, με δρόμους διπλής κατεύθυνσης, σταθερού πλάτους (6,40 μέτρων για την Αύρας και 7,00 μέτρων για την Ηρώων), με δενδροφυτεύσεις και έργα προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης κ.λπ.

Συγκεκριμένα, αύριο, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00, θα υπογραφεί από το Δήμαρχο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού, τμημάτων των οδών Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος». Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ, που προσέφερε έκπτωση 59,43%. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δήμος Καλαμάτας, προέβη στη σύνταξη νέας μελέτης ανάπλασης που αφορά στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων των οδών Ηρώων και Αύρας από το ύψος της Κρήτης μέχρι την οδό Ναυαρίνου, μήκους περίπου 370 μέτρων.

Σκοπός της μελέτης είναι πρωτίστως η διευθέτηση του κυμαινόμενου σήμερα πλάτους των δρόμων, σε δρόμους και πάλι διπλής κατεύθυνσης, σταθερού όμως πλάτους ανά λωρίδα κατεύθυνσης, 6,40 μέτρων για την Αύρας και 7,00 μέτρων για την Ηρώων αντίστοιχα, με μικρή μετατόπιση των υφιστάμενων αξόνων.

Συγχρόνως, δημιουργούνται πεζοδρόμια και αυτά κυμαινόμενου πλάτους αλλά σαφώς μεγαλύτερα από τα σημερινά και με καινούργια υλικά επιστρώσεων (λείο βιομηχανικό δάπεδο με εμφανείς αρμούς στις μεγάλες επιφάνειες και ζώνες πλάτους 80 εκ. από έγχρωμες πλάκες τσιμέντου, επαναλαμβανόμενες ανά τακτά διαστήματα).

ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

Στον πεζόδρομο Ποσειδώνος, στη μαρίνα Καλαμάτας, πραγματοποιούται παρεμβάσεις, που αφορούν στη βελτίωση του υπάρχοντος φωτισμού του με νέας τεχνολογίας (LED), στην αντικατάσταση των φθαρμένων πλακών επίστρωσης σε διάφορα σημεία του δρόμου, αλλά και στη σύνδεση του πεζόδρομου με την οδό Σαλαμίνος, με τη δημιουργία ενός πεζόδρομου πλάτους 5,0 μέτρων και μήκους 45 μέτρων, που διέρχεται μπροστά από τα καταστήματα εστίασης «Λιμένι» και «Mangiona».

OΔΟΣ ΑΥΡΑΣ

AYRAS

Στη δυτική (μόνο) πλευρά της Αύρας δημιουργείται μια συνεχής διαγραμμισμένη ζώνη στάθμευσης -θα διακόπτεται στα σημεία εισόδων που οδηγούν σε χώρους στάθμευσης μέσα σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών ή σε υπόγεια garage- ενώ στην ανατολική πλευρά δεν θα υπάρξουν θέσεις στάθμευσης, με ουσιαστική αύξηση του ήδη μικρού σε πλάτος πεζοδρομίου, ιδιαίτερα μετά το Ο.Τ. 1368 (οδός Κοδριγκτώνος) και μέχρι την οδό Κρήτης.

Πέραν αυτού όμως, η μελέτη, ως προς τον ηλεκτροφωτισμό του δρόμου, προβλέπει νέου τύπου ιστούς ύψους 7,0 μέτρων με τα αντίστοιχα φωτιστικά σώματα τύπου LED, στη δυτική πλευρά του, ενώ θα παραμείνουν ως έχουν οι υπάρχοντες ξύλινοι στύλοι της ΔΕΗ στην ανατολική πλευρά. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η μετατόπιση τεσσάρων ξύλινων ιστών στην ανατολική πλευρά, από την δυτική που είναι σήμερα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο πράσινο, προβλέπεται η φύτευση δέντρων (μουριές) σε πλάτη πεζοδρομίων που είναι πάνω από 3,0 μέτρα.

OΔΟΣ ΗΡΩΩΝ

HRWWN

Όσον αφορά στην οδό Ηρώων, δημιουργούνται και στις δύο πλευρές του δρόμου θέσεις στάθμευσης οχημάτων σε εσοχή, πλάτους 2,0 μέτρων, οι οποίες θα διακόπτονται μόνο στα σημεία των νόμιμων εισόδων που οδηγούν σε χώρους στάθμευσης μέσα σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών ή σε υπόγεια garage.

Οι ζώνες στάθμευσης δημιουργούνται σχεδόν σε όλο το μήκος της οδού, εκτός των σημείων όπου η στάθμευση δεν είναι εφικτή λόγω του μικρού πλάτους των προτεινόμενων πεζοδρομίων, στα οποία η ασφάλεια των πεζών πρέπει να υπερισχύει της στάθμευσης των οχημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης κ.λπ., με την κατασκευή των απαραίτητων ραμπών και διαβάσεων και τη δημιουργία ζώνης όδευσης των ατόμων με δυσκολία όρασης, όπου μπορεί να αναπτυχθεί τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Σε ό,τι αφορά στο πράσινο, προβλέπεται η φύτευση νέων δέντρων (γρεβιλέες) σε πλάτη πεζοδρομίων που είναι πάνω από 3,0 μέτρα. Εκτός των νέων δέντρων θα διατηρηθούν και τα υπάρχοντα, εκτός όσων το ριζικό τους σύστημα έχει δημιουργήσει προβλήματα στα πεζοδρόμια.

Σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπαυση των πεζών, με τη δημιουργία χώρων ξεκούρασης σε άνετα καθιστικά – παγκάκια και βρύσες πόσιμου νερού, στην τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων.

Τέλος, αντικαθίστανται οι υπάρχοντες μεταλλικοί κάδοι οικιακών απορριμμάτων, με νέους κυκλικούς πέτρινους στην εξωτερική τους πλευρά κάδους, μεγάλης χωρητικότητας.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.