Παρατείνεται εκ νέου η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

0
ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κηρύχθηκαν εκ νέου, για ένα ακόμη τρίμηνο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παν. Νίκα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Βέργας, Μικρής Μαντίνειας και της Δ.Κ. Καλαμάτας της Δ.Ε. Καλαμάτας, των Τ.Κ. Πολιανής και Αμφείας της Δ.Ε. Θουρίας και της Δ.Ε. Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας της Π. Ε. Μεσσηνίας.

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 16/1/2019 έως τις 30/1/2019. Αρχικά η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ίσχυσε από τις 16 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι τις 16 Απριλίου 2019, δηλαδή από την ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων και για 3 μήνες. Ακολούθησαν τρεις τρίμηνες διαδοχικές παρατάσεις.

Η νέα παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε καθώς λόγω της λήξης ισχύος της σχετικής Απόφασης (Α.Δ.Α: 6ΚΡ57Λ1-8ΨΡ) «και του γεγονότος ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε αυτή, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο με α.π. 1552/14-01-2020 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «η παρούσα έχει ισχύ τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την 16-04-2020, σύμφωνα με την με α.π 286/16-01-2020 εξουσιοδότηση του Γενικού Γραµµατέα Π.Π για παράταση κήρυξης περιοχών του ∆ήµου Καλαµάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου, θα γίνει δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

  • Δείτε εδώ την απόφαση του Περιφερειάρχη Παν. Νίκα.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.