Ο Π. Παπαντωνίου στο Δ.Σ. των Συγκοινωνιολόγων

0

ΕΤΥΧΕ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μετά τη μεγάλη αποδοχή που έτυχε ο Μεσσήνιος Παναγιώτης Παπαντωνίου, από τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον υπερψήφισαν στις εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), καταλαμβάνοντας με διαφορά τη δεύτερη θέση προτίμησης, κατά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και την Τρίτη 10 Απριλίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. για τη διετία 2018-2020, με την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Κώστας Κεπαπτσόγλου
 • Αντιπρόεδρος: Λίλα Γαϊτανίδου
 • Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαντωνίου
 • Ειδικός Γραμματέας: Μαρία Σαρτζετάκη
 • Ταμίας: Θανάσης Τσιάνος

Στην Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση που έγινε στις 28 Μαρτίου 2018, παρουσιάστηκε ο Απολογισμός Πεπραγμένων διετίας (2016 – 2018) και ο Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ.

Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία κατά την οποία ψήφισαν 176 μέλη του Συλλόγου για την εκλογή του νέου ΔΣ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, έχουν ως εξής:

 1. Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος: 112
 2. Παπαντωνίου Παναγιώτης: 98
 3. Τσιάνος Θανάσης: 76
 4. Σαρτζετάκη Μαρία: 73
 5. Γαϊτανίδου Ευαγγελία: 59
 6. Κατσώχης Δημήτρης: 51
 7. Κιδικούδης Χρήστος: 43
 8. Μπακογιάννης Ευθύμιος: 39

Οι πέντε πρώτοι σε σειρά προτίμησης εκλέγονται τακτικά μέλη του ΔΣ και οι επόμενοι δυο αναπληρωματικά.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς (Transportation Engineers) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ο ΣΕΣ αριθμεί σήμερα εκατοντάδες μέλη, τα οποία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξειδικευμένοι Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί (προερχόμενοι κατεξοχήν από Πανεπιστημιακά Τμήματα Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών) από επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών συστημάτων με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας και άνεσης στις μετακινήσεις προσώπων και αγαθών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ

Αντικείμενο της επιστήμης του συγκοινωνιολόγου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η οργάνωση και η διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και μεταφορών σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και υπερεθνική κλίμακα. Η μελέτη διαφόρων στοιχείων αυτών των συστημάτων εντοπίζεται στη θεώρηση της λειτουργικότητας των τεχνικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους, όσο και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους μέσα στο γενικότερο συγκοινωνιακό σύνολο.Τα συγκοινωνιακά συστήματα που εντάσσονται στους τομείς δραστηριότητας του κλάδου περιλαμβάνουν ειδικότερα:

 • Συστήματα κυκλοφορίας και μεταφορών εντός και εκτός του πλαισίου των ρυθμιστικών σχεδίων πόλεων και των χωροταξικών σχεδίων ευρύτερων περιοχών.
 • Μεμονωμένα συγκοινωνιακά τμήματα, όπως π.χ. οδικές αρτηρίες, κυκλοφοριακοί κόμβοι, σταθμοί μεταφορικών μέσων, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.
 • Συστήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, δηλαδή μονοδρόμων, σήμανσης, φωτεινής σηματοδότησης καθώς και πεζοδρόμησης περιοχών.
 • Αστικά ή υπεραστικά συστήματα, ιδιωτικών και δημόσιων, επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών (οδικά,σιδηροδρομικά, ακτοπλοϊκά -θαλάσσια, ποτάμια, αεροπορικά).
 • Συστήματα ρύθμισης και ελέγχου στάθμευσης των οχημάτων.
 • Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών.
 • Συστήματα προηγμένης τεχνολογίας για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Καθώς ο τομέας των μεταφορών εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας και άλλων τομέων, ο συγκοινωνιολόγος εμπλέκεται στη σύνδεση των τομέων μεταξύ τους με την εκπόνηση:

 • Αναλύσεων πάνω στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών.
 • Τεχνικο-οικονομικών μελετών αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών λύσεων του συστήματος ή στοι χείων του συστήματος των μεταφορών.
 • Μετρήσεων και ερευνών που σχετίζονται με μελέτες κυκλοφορίας και μεταφορών και κωδικοποίησης των αποτελεσμάτων.
 • Σεμιναρίων και μαθημάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση και προαγωγή της τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του κλάδου.

 

μοιραστειτε το:

Comments are closed.