Ο Ν. Πατσαρίνος ζητά ακύρωση αποφάσεων του ΠεΣυ

0

Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατέθεσε ο επικεφαλής της «Πελοπόννησος Πρώτα» Νίκος Πατσαρίνος, με την οποία ζητεί την ακύρωση των δύο προγραμματικών συμβάσειων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες «Πελοπόννησος Α.Ε.» και «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας», μετά από σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, υποστηρίζοντας πως είναι μη νόμιμες.

Σε Απόσπασμα τησ Προσφυγής ο κ. Πατσαρίνος αναφέρει, μεταξύ άλλων και τα εξής

«…Με τις αποφάσεις 294/2018 και 299/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφασίστηκε, παρά τις αντιρρήσεις που εκφράσαμε και δεν περιλήφθηκαν στα πρακτικά,  η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τις “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” και “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”.

Και οι δύο ανώνυμες εταιρείες είναι επιχειρήσεις ΟΤΑ και ανήκουν στην κατηγορία των Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ στις οποίες ο νόμος δεν επιτρέπει τη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις επειδή δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα. Ως εκ τούτου οι αποφάσεις 294/2018 και 299/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν…».

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η προγραμματική σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου / και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, αφορά στην υλοποίηση του ενταγμένου, στο πρόγραμμα ΚΑΠ (20%) διανομαρχιακά, έργου “Ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων συνεργειών με συλλογικότητες και φορείς ως γέφυρες κοινωνικής συνοχής στην Π.Ε. Μεσσηνίας (διαμόρφωση κουλτούρας, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομίας, ενίσχυση του αθλητισμού, ενθάρρυνση ερασιτεχνικής δημιουργίας, ανάδειξη τοπικής γαστρονομίας και συνηθειών διατροφής, συμμετοχή της κοινωνίας ανάπτυξη εθελοντισμού κ.τ.λ.” με προϋπολογισμό 100.000€.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση δράσεων και συνεργειών ως ανωτέρω αναφέρονται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Οι δράσεις και συνέργειες ομαδοποιούνται σε έξι (6) κύρια υποέργα, ως ακολούθως:

  1. Υποστήριξη στην οργάνωση ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (σχετικών με μουσική, θέατρο, χορό, εικαστικά κ.α.)
  2. Υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων και σημαντικών αθλητικών γεγονότων
  3. Υποστήριξη ενεργειών-πρωτοβουλιών προβολής των τοπικών αγροτικών προϊόντων και κατ’ επέκταση ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
  4. Υποστήριξη συνεδρίων (επιστημονικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα) και γενικότερα, αξιόλογων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από επαγγελματικές ομάδες/οργανώσεις
  5. Υποστήριξη δράσεων που προβάλουν το τοπικό αρχαιολογικό –μνημειακό απόθεμα και το φυσικό κεφάλαιο
  6. Υποστήριξη στην επιμέλεια και παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου για την ΠΕ Μεσσηνίας.
  7. Υποστήριξη της οργάνωσης τυχόν έκτακτων σημαντικών εκδηλώσεων.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ Α.Ε.»

Η άλλη προσβαλλόμενη προγραμματική συμβάσης μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και την Πελοπόννησος Α.Ε. αφορά στην υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 498.000,00 € (πλεον ΦΠΑ 24%).

μοιραστειτε το:

Comments are closed.