Ο Κ. Παπαδάκης ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Καλαμάτας

0

Στην πρόσληψη του συνταξιούχου αστυνομικού Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ως άμισθου ειδικού συμβούλου του, προχώρησε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με απόφασή του της 7/4/2020, η οποία αναρτήθηκε σήμερα Πέμπτη (9/4/2020) στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 9Ο6ΩΩΕΕ-Ρ86).

Η σχετική απόφαση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη του κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνου ως άμισθου ειδικού συμβούλου, για την επικουρία του δημάρχου για χρονικό διάστημα όσο διαρκεί η θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής. Ο ειδικός σύμβουλος είναι εμπειρογνώμονας αντικειµένου µε εµπειρία σε θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

Η απόφασή μας αυτή κοινοποιείται στο Γραφείο Δημάρχου, στη Γενική Γραμματέα, στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και στον κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνο.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
Αθανάσιος Βασιλόπουλος

μοιραστειτε το:

Comments are closed.