Ο Θ. Κυριακόπουλος νέος διευθυντής διοικητικών στο Δήμο Καλαμάτας

0

Νέος (Αναπληρωτής) Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας είναι από σήμερα Πέμπτη (09/4/2020) με απόφαση του δημάρχου Θαν. Βασιλόπουλου, ο προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου Θεόδωρος Κ. Κυριακόπουλος, στη θέση του συνταξιοδοτηθέντος Παύλου Κασσά.

Η απόφαση του δημάρχου αναφέρει:

  1. Ορίζουμε τον προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου κο Κυριακόπουλο Θεόδωρο του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ ως Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών. Τα καθήκοντά του ορίζονται εκ του Νόμου και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ 1297/τ.Β΄/13.04.2017) όπως ισχύει.
  2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την Πέμπτη 09/04/2020 και κοινοποιείται στο Γραφείο Δημάρχου, στους Αντιδημάρχους, στη Γενική Γραμματέα, σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Ν. Π. του Δήμου Καλαμάτας:

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος

Η απόφαση ορισμού του Θεόδωρου Κυροακόπουλου ως Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας
  • Δείτε εδώ την απόφαση του δημάρχου που αναρτήθηκε σήμερα στο πρόγραμμα Διαυγεία (ΑΔΑ: 9Ξ40ΩΕΕ-ΚΧ4)
μοιραστειτε το:

Comments are closed.