Ο Δήμος για τις δαπάνες του κτηρίου του ΟΑΕΔ

0

Ο Δήμος Καλαμάτας “αναμένει την ειδοποίηση του ΟΑΕΔ για την άμεση καταβολή του ποσού που του αναλογεί σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες”, για τη χρήση του κτηρίου του Εργατικού Κέντρου, όπου βρίσκεται το αμφιθέατρο “Θεόδωρος Αγγελόπουλος”, που του έχει παραχωρηθεί. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο του Δημάρχου προς τον ΟΑΕΔ, στον οποίο ανήκει το κτήριο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ενώ σε χώρο του στεγάζεται και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι “ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση του κτηρίου συνολικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης (ΟΑΕΔ) θα πληρώνει το κόστος των υλικών τουλάχιστον”.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος απέστειλε αναλυτικό έγγραφο προς τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ σχετικά με το κτήριο (Εργατικού Κέντρου) του Οργανισμού, όπου βρίσκεται το αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Καλαμάτας. Στο έγγραφο καταγράφονται οι αναγκαίες δαπάνες του Δήμου ώστε να καταστεί λειτουργικό το κτήριο και, επομένως, το αμφιθέατρο, καθώς και η δυνατότητα επιμερισμού των λειτουργικών δαπανών.

Υπενθυμίζεται ότι το αμφιθέατρο “Θεόδωρος Αγγελόπουλος” παραχωρήθηκε το 2013 στο Δήμο Καλαμάτας, με χρησιδάνειο για 10 χρόνια. Μέχρι σήμερα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ο Δήμος έχει προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των συστημάτων πυρασφάλειας με τη διάθεση 9.225 € και του συστήματος ψύξης – θέρμανσης, που κόστισε 3.000 €.

Όσον αφορά στον επιμερισμό δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος, στο έγγραφο σημειώνεται ότι υπάρχει τεχνικά δυνατότητα καταγραφής των επιμέρους καταναλώσεων και επιμερισμού των δαπανών ύστερα από κοινή απόφαση των χρηστών του κτηρίου, ενώ, όπως αναφέρεται, “για την κατανάλωση ύδατος δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού και επιμερισμού των καταναλώσεων”. Σχετικά με τις δαπάνες συντήρησης του ανελκυστήρα του κτηρίου, ο Δήμος Καλαμάτας αναφέρει πως συμμετέχει κατά 35%.

Τέλος επαναλαμβάνεται, ότι επειδή το αμφιθέατρο καλύπτει πολιτιστικές ανάγκες του Δήμου και των φορέων της πόλης, ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει καμία αντίρρηση για συνεννόηση με την ιδιοκτησία του κτηρίου (ΟΑΕΔ) για τον επιμερισμό των οποίων λειτουργικών δαπανών, με ενδεχόμενο συμψηφισμό των ποσών που έχουν καταβληθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό για τη νόμιμη λειτουργία του αμφιθεάτρου.

Ήδη ο Δήμαρχος έχει υπογράψει τη σχετική προγραμματική σύμβαση που προτάθηκε από τον ΟΑΕΔ και αναμένει την ειδοποίηση του Οργανισμού για την άμεση καταβολή του ποσού που του αναλογεί σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες. Επίσης, ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση του κτηρίου συνολικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης (ΟΑΕΔ) θα πληρώνει το κόστος των υλικών τουλάχιστον.

“Από τα παραπάνω φαίνεται όχι μόνο η διάθεση του Δήμου για συνεργασία, αλλά και η δημιουργική παρουσία του στο συγκεκριμένο κτήριο, μαζί με τους φορείς της πόλης που το χρησιμοποιούν”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.