ΟΤΑ: Λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη απόδοση

0

ΠΟΙΟΙ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στον ορισμό υπηρεσιακών προϊσταμένων του Δήμου προέβη ο Δήμαρχος Καλαμάτας για τη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ), στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού – πιλοτική λειτουργία», που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ μετά από ανάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συγκεκριμένη Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω Δράση και άλλες δύο συγκροτούν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών της χώρας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ελληνική Aυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας το δυναμικό των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αποδοτική, απλουστεύοντας και τυποποιώντας τις διαδικασίες λειτουργίας της, διαλειτουργώντας ηλεκτρονικά με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πολιτο-κεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Από το Δήμαρχο ορίσθηκαν αρμόδιοι οι ακόλουθοι, ανά πεδίο αντικειμένου:

  1. Πιλοτικά υπεύθυνος της υλοποίησης του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομίας – Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων
  2. Συντονιστής του έργου ο Βασίλειος Χαντζής, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
  3. Υπεύθυνοι ανά Λειτουργική περιοχή, οι ακόλουθοι:

EETAA_PED

μοιραστειτε το:

Comments are closed.