Ορκίστηκε o Δ. Λαμπρόπουλος αν. διοικητής του Νοσοκομείου Κυπαρισίας

0

Ορκίστηκε σήμερα, 19-10-2020 o Δημήτριος Λαμπρόπουλος ως νέος Αναπληρωτής Διοικητήςστο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Κυπαρισσίας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ., από τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννη Καρβέλη.

Ακολούθησε συνεργασία με θέμα  τον γενικότερο σχεδιασμό της Υγειονομικής Περιφέρειας και την ιεράρχηση των ενεργειών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Ν.Μ. Κυπαρισσίας.

Με την υπ’ Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 63356 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 856/14-10-2020) απόφαση του υπουργού Υγείας Β. Κικίλια και του υφυπουργού Β. Κοντοζαμάνη, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος διορίστηκε Αναπληρωτής Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Κυπαρισσίας.

Στην απόφαση αναφέρεται:

«Διορίζουμε τον ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 744035), πτυχιούχο του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ως Αναπληρωτή Διοικητή, στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων του ν. 3528/2007, με βαθμό 2ο, με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4052/2012.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4199191238/9-10-2020).
(Αρ. βεβ. της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας: 3983/9-10-2020).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ»
  • Δείτε εδώ το σχετικο ΦΕΚ.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.