Ορίστηκαν οι 7 αντιδήμαρχοι στον Δήμο Μεσσήνης

0

Ορίστηκαν σήμερα οι 7 αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης, με απόφαση του δημάρχου Γ. Αθανασόπουλου, με διετή θητεία (από 9-9-19 έως 31-8-2020).

Πρόκειται για τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, Δημήτρη Γαλιάτσο, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Δημήτρη Καλοφωλιά, Χαράλαμπο Μακρή, Αναστάσιο Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνο Ρούτσης και Ελένη Τσέλιου-Μουρούφα, στους οποίους, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 16477/08-09-2019 απόφαση του δημάρχου, τους μεταβιβάστηκαν οι ακόλουθες, κατά περίπτωση, αρμοδιότητες:

  1. Στον Δημήτριο Γαλιάτσο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς και του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
  2. Στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Οχημάτων.
  3. Στον Δημήτρη Καλοφωλιά μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών
  4. Στον Χαράλαμπο Μακρή μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας.
  5. Στον Αναστάσιο Παπαγεωργίου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Οργάνωσης, Τουρισμού, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  6. Στον Κωνσταντίνο Ρούτση μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
  7. Στην Ελένη Τσέλιου – Μουρούφα μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και θέματα Νομικών Υποθέσεων.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.