Οι τρεις αντιδήμαρχοι του Δήμου Δυτικής Μάνης

0

Τρεις Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Μάνης, με θητεία δύο ετών, από 1-.9-2019 έως 31-8-2021, όρισε με την με Αριθμ. 156/2019 απόφασή του (με Αριθ. πρωτ. 6294/ 1.9.2019) ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Δημήτρης Γιαννημάρας.

Ειδικότερα όρισε αντιδημάρχους:

Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Δημήτριο Χρηστέα, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την υλοποίηση του Τ.Π. και των πάσης φύσεως τεχνικών θεμάτων καθώς και της δημοτικής περιουσίας.
 • Την αποκατάσταση των παιδικών χαρών
 • Των θεμάτων διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του προγράμματος διαύγεια
 • Τα θέματα αθλητισμού και νεολαίας 
 • Την τέλεση γάμων απουσιάζοντος του Δημάρχου.

Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Χρήστο Λυμπερέα, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Της ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών
 • Της κυκλοφορίας (σήμανση οδών, στάθμευση κλπ)
 • Της πολιτικής προστασίας
 • των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Των προμηθειών
 • Την εποπτεία των παραλιών και αιγιαλού και 
 • Το περιβάλλον και το πράσινο 

Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γεώργιο Βαβαρούτσο, με τις παρακάτω καθ’ ύλην και τόπο αρμοδιότητες:

 • Της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων
 • Του ηλεκτροφωτισμού
 • Της διαχείρισης των αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών στην Δ.Ε. Αβίας
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Αβίας
 • Την μέριμνα για την διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε. Αβίας
 • Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της ΔΕ Αβίας για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Αβίας.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Λυμπερέας και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Χρηστέα.  

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Χρηστέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Λυμπερέας και τούμπαλιν

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γεωργίου Βαβαρούτσου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Λυμπερέας.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.