Οι επιδοτήσεις για την ελιά, το καρπούζι και την πατάτα

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα υποβολής αιτήσεων άμεσης επιχορήγησης, με βάση την υπ’ αριθμ. 1338/312351/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β΄ 4937/09-11-2020), όπως ισχύει, περί χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στους τομείς:
α) της επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας Καλαμών,
β) του πρώιμου καρπουζιού χαμηλής κάλυψης,
γ) της ανοιξιάτικης πατάτας και
δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε τομάτες, αγγούρια και μελιτζάνες.

Δικαιούχοι είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής στις ανωτέρω καλλιέργειες, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

  1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (EAE) για το έτος 2020.
  2. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
  3. Ειδικά για την επιτραπέζια ελιά ποικιλίας Καλαμών, λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης του έτους 2019.
  4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019

Στο συγκεκριμένο κύκλο ενισχύσεων, θα κατανεμηθούν 37,9 εκατ. €, εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. € αφορούν στα 188.064 στρέμματα ελιάς Καλαμών που αντιστοιχούν σε 15.291 αγρότες, με ποσό ενίσχυσης 70 € ανά στρέμμα.

Οι ενισχύσεις στο καρπούζι χαμηλής κάλυψης αφορούν περίπου 9.912 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 497 αγρότες, που θα επιδοτηθούν με το ποσό των 300 € ανά στρέμμα, ενώ για την ανοιξιάτικη πατάτα η ενίσχυση αφορά περίπου 55.732 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 6.207 αγρότες με ποσό 245 € ανά στρέμμα.

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/login ή
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και η 9η Δεκεμβρίου 2020.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.