“Ξανακόβουν την “τράπουλα” στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας”

0
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑ

Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου (Π.Ε. Μεσσηνίας “Νέας Πελοποννήσου”) Αντωνίας Μπούζα, με την οποία ζητούσε «ενημέρωση για όσα πρωτοφανή συμβαίνουν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας (ΑΝ.ΜΕΣ.)», συζητήθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε η κα Μπούζα στην επερώτησή της «επειδή η πρεμούρα τακτοποίησης των ημετέρων ήταν μεγάλη, δεν ενημερώθηκαν για την αδυναμία εκ του Νόμου, εν ενεργεία Περιφερειακός Σύμβουλος να καταλάβει τη θέση του Διευθύνοντος ανώνυμης εταιρείας, ξανακόβουν την “τράπουλα” και αλλάζουν τα πρόσωπα που θα λάβουν τις έμμισθες θέσεις.

Επίσης, αποτυχόντα υποψήφιο του οποίου ανακοινώθηκε η συμμετοχή στο Δ.Σ. της εταιρείας τον πετούν έξω με υποσχέσεις για κάτι καλύτερο, ενώ με διαρροή πληροφοριών μαθαίνουμε για την επερχόμενη κάλυψη της θέσης αυτής από κάποια μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου».

Η επερώτηση της κας Μπούζα έχει ως εξής:

«Η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ, στην οποία κύριος μέτοχος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, εξυπηρετεί και παρέχει τεχνική, επιστημονική και μελετητική στήριξη ενισχύοντας το έργο της Περιφέρειας και των Δήμων της Μεσσηνίας.

Εκτός από τα ανωτέρω, συμβάλλει κυρίως στο έργο της αυτοδιοίκησης και με άλλες παροχές εξειδικευμένης γνώσης, λόγω του επιστημονικού προσωπικού που εργάζεται εκεί.
Υλοποιούνται διάφορα προγράμματα με κυριότερο αυτό της σημαντικής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER, που ενισχύει την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το CLLD από τα αρχικά του COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT δηλ. το πρόγραμμα ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ και αφορά την περίοδο 2014-2020

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.290.000 ευρώ και αφορά ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, φορείς του Δημοσίου Τομέα, Iδιωτικούς φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης.

Επίσης έχει ξεκινήσει η διαδικασία και για τα έργα ιδιωτικής παρέμβασης με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, 3.680.000 ευρώ.
Και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά έργα, έχουν υποβληθεί προτάσεις φορέων και ιδιωτών και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης.

Αυτή η σημαντική διαδικασία για τη Μεσσηνία, δυστυχώς πέρασε σε δεύτερη μοίρα από τη νέα Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου, με ορατό κίνδυνο να ξεφύγουν τα χρονοδιαγράμματα και οι διαδικασίες του προγράμματος LEADER, από την πρωτοφανή πρεμούρα νομής των έμμισθων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΝ.ΜΕΣ.

Ενώ η θητεία του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου έληγε το 2020 ( και η Ε.Δ.Π Leader δεν αφορούσε έμμισθη θέση), προσέτρεξε η Περιφερειακή Αρχή, με έκτακτες διαδικασίες να καθορίσει τις νέες έμμισθες θέσεις.

Δυστυχώς χωρίς να λάβουν καμία ενημέρωση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των θέσεων αυτών και την συμμετοχή τους στην πορεία του LEADER, ανακοίνωσαν ως Πρόεδρο της ΑΝ.ΜΕΣ τον κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ Στυλιανό και στη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Σαρδέλη.

Ως μέλη του Δ.Σ. όρισαν αποτυχόντες υποψηφίους του Περιφερειακού Συνδυασμού της Πρωτοβουλίας για την Πελοπόννησο.
Επειδή η πρεμούρα τακτοποίησης των ημετέρων ήταν μεγάλη, δεν ενημερώθηκαν για την αδυναμία εκ του Νόμου, εν ενεργεία Περιφερειακός Σύμβουλος να καταλάβει τη θέση του Διευθύνοντος ανώνυμης εταιρείας, ξανακόβουν την «τράπουλα» και αλλάζουν τα πρόσωπα που θα λάβουν τις έμμισθες θέσεις.

Επίσης, αποτυχόντα υποψήφιο του οποίου ανακοινώθηκε η συμμετοχή στο Δ.Σ. της εταιρείας τον πετούν έξω με υποσχέσεις για κάτι καλύτερο, ενώ με διαρροή πληροφοριών μαθαίνουμε για την επερχόμενη κάλυψη της θέσης αυτής από κάποια μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Τη μία μέρα ανακοινώνεται επίσημα το σχήμα διοίκησης της ΑΝ.ΜΕΣ και τις επόμενες μέρες διαπιστώνεται πως όλα έγιναν στο πόδι, βιαστικά και το μόνο που ενδιαφέρει τελικά, είναι ποιοί θα πληρώνονται.

Ευθύνες άραγε δεν υπάρχουν στους εκπροσώπους της Περιφερειακής Αρχής;

Επειδή οι πολίτες κοιτούν αμήχανοι και ενοχλημένοι από την εμφανή συναλλαγή θέσεων με μισθό και απαξιώνεται εντελώς ο Περιφερειακός θεσμός, ζητώ από την Περιφερειακή Αρχή, επίσημη ενημέρωση του κυρίαρχου θεσμικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου για όλες αυτές τις εξελίξεις και ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου από εκπρόσωπο κάποιας εκ των μειοψηφιών του Π.Σ.

Επίσης ζητώ ενημέρωση για το αν η καθυστέρηση των διαδικασιών επιλογής των «ημετέρων» επηρέασε δυσμενώς το τρέχον πρόγραμμα καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας, αν συνεδρίασε η Ε.Δ.Leader και με ποία σύνθεση και αν προχώρησαν οι αξιολογήσεις στα δύο σκέλη του προγράμματος δηλ. στα δημόσια και στα ιδιωτικά.

Μετά τιμής
Αντωνία Μπούζα
Περιφερειακή Συμβούλος Πελοποννήσου
Π.Ε. Μεσσηνίας “Νέας Πελοποννήσου”»

μοιραστειτε το:

Comments are closed.