“Να αξιοποιηθεί το κτίριο της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας”

0

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, με τηλεδιάσκεψη (χρήση λογισμικού zoom), στη 1 μετά το μεσημέρι, προκειμένου να ασχοληθεί με τη συζήτηση των 17 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ αυτών είναι και το θέμα της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου “Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας”, δυτικά της Κεντρικής Σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας, στην οδό Δημοσθένους.

Ακόμη θα συζητηθεί το αίτημα του επιχειρηματία που έχει ενοικιάσει το Δημοτικό Αναψυκτήριο Καλαμάτας για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 30% των μισθωμάτων, ως επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, τα 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητήσει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας, μετά απο πρόσκληση την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος Γεώργιος Φάβας, είναι τα εξής:

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας», στην πρόσκληση ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4319 της ΕΥΔ Ε.Π. (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Εισηγητής: Μπασακίδης Νικόλαος)
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 3. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, μελέτης και τεχνικών χαρακτηριστικών για την «Επείγουσα προμήθεια ειδών ξυλείας, μορφοσιδήρου και χρωμάτων, για τις ανάγκες επισκευής των σχολικών μονάδων λόγω καταλήψεων». (Εισηγητής: Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
 4. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: Μπασακίδης Νικόλαος)
 5. Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια αλκοολούχου αντισηπτικής γέλης (gel) απολύμανσης χεριών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση του 6ου Δρόμου Αθανάτων «140 χλμ. Τρίπολη – Σπάρτη – Μυστράς – Καλαμάτα». (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων – φορέων. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 8. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 9. Χρονική επέκταση της σύμβασης «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 10. Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα Genesis. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 11. Επί αιτήματος της μισθώτριας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Καλαμάτας για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 30% των μισθωμάτων, ως επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 12. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 175/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2020, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Κων/νος)
 13. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 28/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2020, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 14. Εξώδικος συμβιβαστικός καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρωτέου τμήματος δημοτικής έκτασης και ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 15. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου του κληροδοτήματος «Δημοσθένη Μανδηλάρη». (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 16. Διακοπή ΑΦΜ του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου». (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
 17. Παροχή εξουσιοδότησης σε προσωπικό του Τομέα Περιουσίας του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων για ενέργειες σχετικά με την φορολογική και ασφαλιστική τακτοποίηση των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος)
μοιραστειτε το:

Comments are closed.