Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Καλαμάτας και “Διαζώματος”

0
ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

O Καθορισμός των δημοτικών τελών, έτους 2021, τα οποία σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου και τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν θα αυξηθούν, περιλαμβάνεται στα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά τη συνεδρίασή του της Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.

Ακόμα το Δ.Σ. θα συζητήσει και το θέμα: «Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου της πόλης».

Ειδικότερα, τα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ
1.
Έγκριση τεχνικού προγράμματος, έτους 2021, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, κ. Μπάκας Ιωάννης, κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου-Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου & 18ου Δημοτικού Σχολείου». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού από Σέλιτσα προς Άνω Βέργα». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός νησίδας και κόμβων οδού Αρτέμιδος (βόρειο τμήμα)». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5.
Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου της πόλης. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
6.
Καθορισμός δημοτικών τελών, έτους 2021. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
7. Έγκριση αναγκαιότητας λήψης δανείου για τη διάνοιξη και κατασκευή οδών. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
8. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου, γηπέδου, που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Καρβούνη, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
9. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση του οικίσκου Νο 9, που βρίσκεται στο Ανατολικό Κέντρο, στη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας (Φ.Ο.ΚΑΛ). (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
10.
Περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου πλησίον της Μαραθόλακας προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διαδικασία επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ– ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
11.
Καθορισμός χώρου προσωρινής εναπόθεσης προϊόντων κλαδέματος. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
12.
Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

Ζ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
13.
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, για το σχολ. έτος 2020-2021. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)

μοιραστειτε το:

Comments are closed.