Με 18 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή

0

Με τη συζήτηση των 18 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα ασχοληθεί της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας που θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 στη 1 μετά το μεσημέρι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικον. έτους 2019, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 3. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση για τη σύνταξη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 5. Αποδοχή της 3ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» με κωδικό ΟΠΣ 5000957 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020» και έγκρισης υλοποίησης με ίδια μέσα. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων φωτεινών σηματοδοτών πόλης και συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμοί γραφείων – κτιρίων 2021». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 8. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, μελέτης και τεχνικών χαρακτηριστικών για την επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων θυρών στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου για την πρόληψη μετάδοσης του COVID19. (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
 9. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, μελέτης και τεχνικών χαρακτηριστικών για την επείγουσα προμήθεια χρωμάτων για την πρόληψη μετάδοσης του COVID19». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
 10. Επανάληψη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 11. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Επισκευές έργων υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων περιοχής Αλαγονίας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρου για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην κεντρική προκυμαία Λιμένα Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 13. Έγκριση παράτασης διάρκειας ισχύος της σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα πλατφόρμας για ΑΜΕΑ». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 14. Χρηματικό βοήθημα σε οικογένεια για αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 15. Επί αιτημάτων μισθωτών για μείωση μισθωμάτων, λόγω COVID19. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 16. Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα Genesis. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 17. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 18. Έγκριση ή μη παραίτησης από ένδικο βοήθημα. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
μοιραστειτε το:

Comments are closed.