Με 13 θέματα της Μεσσηνίας η Οικονομική Επιτροπή

0

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 04/12/2020 στις 10:30 το πρωί με τηλεδιάσκεψη -προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19- για τη συζήτηση των 33 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Μεταξύ αυτών είναι και 13 θέματα της Π.Ε. Μεσσηνίας που ακολουθούν:

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να διερευνήσει αν αντλιοστάσια έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο καθώς και τα σχετικά κτηματολογικά τους στοιχεία.
  – Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Μεσσηνίας.
 2. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση του κ. Καραχάλιου Αλέκου.
  – Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Μεσσηνίας.
 3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ο οποίος να αποφανθεί για την αποζημίωση ή μη ιδιοκτήτη οχήματος.
  Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Μεσσηνίας.
 4. Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εξώδικη δήλωση της ΑΕ με την επωνυμία «Ανώνυμη Μονομετοχική Εμπορική Εταιρία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμων Γευμάτων» και δτ «Korinthian Palace Catering AE».
  – Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Μεσσηνίας.
 5. Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αποζημίωση του κ. Χριστόπουλου για τη βλάβη του οχήματός του.
  – Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Μεσσηνίας.
 6. Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 13/01/2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή, όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθ. Φ14.405/οικ.363/31-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας.
  – Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Μεσσηνίας.
 7. Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 13/01/2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή, όπου θα συζητηθεί η προσφυγή της ΑΕ με την επωνυμία «Οικοενέργεια ΑΕ» με την οποία αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθ. 369/23- 01-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
  – Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Μεσσηνίας.
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ και μελανιών) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.
  – Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Μεσσηνίας.
 9. Έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – συντήρηση δρόμου Νέδοντας – Ασπρόχωμα – Θουρία και 82ης εθνικής οδού τμήμα Ασπρόχωμα – Κόμβος Μορέα» και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανασυνταχθείσας μελέτης.
  – Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας.
 10. Έγκριση του 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη του έργου «Καθαρισμός ποταμού Παμίσου και Άρι της ΠΕ Μεσσηνίας», π/ύ 1.200.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
  – Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας.
 11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Οιχαλίας για τη κατασκευή του έργου ανάπλαση πλατείας τ.κ. Σκάλας Δήμου Οιχαλίας.
  – Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας.
 12. Έγκριση 2ου πρακτικού των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «Βελτίωση – συντήρηση 82ης εθνικής οδού τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Πύλος (2020)», π/ύ 2.000.000 ευρώ.
  – Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας.
 13. Έγκριση των όρων της διακήρυξης και έγκριση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισµού δηµοπρασίας του έργου «Συντήρηση – σήµανση 1 ης επαρχιακής οδού, τµήµα Κόμβος Φωτεινή – Γέφυρα Κοσκάραγας Π.Ε. Μεσσηνίας», π/ύ 700.000 ευρώ.
  – Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας
  .
 • Δείτε εδώ την πρόσκληση με όλα τα θέματα που θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.